Tuyển dụng - Trần Gia Tiến
slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7 slider8 slider9 slider10 slider11 slider12 slider13 slider14 slider15 slider16

Tuyển dụng

 Do nhu cầu sản xuât , CÔNG TY TNHH TM DV Cơ khí chính xác trần gia tiến

chúng tôi cần tuyển nhũng vị trí sau

kĩ sư thiết kế cơ khí , dây chuyền tự động hóa

liên hệ : 0973841994 Mr minh